Smashed Chicken Pepper Ularthu

ചതച്ച ചിക്കൻ കുരുമുളകിട്ട് ഉലർത്തിയത്” ട്രൈ ചെയ്തത് പോസ്റ്റുന്നു … എന്നാ പറയാനാ .. നല്ല…