Adv Kuttan Gopurathinkal‎

Adv Kuttan Gopurathinkal‎

കൊച്ചി മീൻ കറി – Kochi Fish Curry

വറുത്തിടുന്ന ചെറിയ ഇരുമ്പു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്തുവച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ, അൽ‌പം വെളിച്ചെണ്ണയൊഴിച്ച്, എണ്ണ മൂക്കുമ്പോൾ, ചെറുങ്ങനെ പൊടിച്ച ഉലുവയോടൊപ്പം കുറച്ച് കടുകും, അവ പൊട്ടുമ്പോൾ, രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളകു പൊട്ടിച്ചിട്ടതും ഇട്ട്..മൂന്നാലു നെടുകേ കീറിയ പച്ചമുളകും, മൂന്നാലു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും, ഇഞ്ചിയും ചതച്ചതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട്.. മൂക്കുമ്പോൾ അവ ഒരു മൺ‌ചട്ടിയിൽ പകർന്ന്, അടുപ്പത്ത്…