Rugmini GNair

Rugmini GNair

Tuna Achar

TUNA ACHAR – ചൂര അച്ചാർ

TUNA ACHAR – ചൂര അച്ചാർ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ… ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചൂര കൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.. എന്നാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ കിട്ടുന്ന ചൂര...

Our Official Facebook Page

ADVERTISEMENT

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.