ചെറുപയര്‍ ദോശ Cherupayar Dosa

ചെറുപയര്‍ ദോശ Cherupayar Dosa

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍
ചെറുപയര്‍ – ഒരു കപ്പ് 8 മണിക്കൂര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്തിയത്
അരി പൊടി – 1ടേബിൾ സ്പൂണ്‍
കടല പൊടി – 1ടേബിൾ സ്പൂണ്‍
സൺഫളവർ ഓയിൽ
ഉപ്പ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം
കുതിര്‍ത്തിയ ചെറുപയര്‍ അരി പൊടിയും കടല പൊടിയും ചേര്‍ത്ത് ദോശ മാവ് പരുവത്തില്‍ അരച്ച് ഒരു മണിക്കൂര്‍ വെക്കുക. ശേഷം ഉപ്പും ചേര്‍ത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ദോശ പോലെ ചുട്ട് എടുക്കുക

Fathwimah Abdul Majeed