കൊത്തുപറാട്ട Kothuporotta

കൊത്തുപറാട്ട Kothuporotta

Chicken or beef-1/4 kg
Parotta-3-4 nos
Onion-1 big
Tomato-2
Chilly-1
Chicken stock/gravy-1/2 cup
Curry lleaves
Egg-3
Chilly powder-1 tspn
Pepper pwdr-1/4 tspn
Salt-as required
Oil
Oru panil oil choodavumbo onion chilly and tomatoes itt vazhattuka..vazhand varumbo ath paninte oru sidil neeki vecht egg matte sidil pottich ozhikkuka.eggilek chilly pwderum pepper powderum litl uppum itt scramble cheyuka.ithilek cheruthayi nurukki vecha parotta pcesum itt ellam koode mix cheyuka(including onion tomatoes).ini ithilek chicken pces cheruthayi kothi arinjathum koode mix cheyth high falmil ilakkuka…curry leavsum add cheyuka.dry aayi varumbo chicken gravy koode cherth nanayi vatich edkuka…coconut oil aan koodthal tasty

Member Ammachiyude Adukkala

This is a Profile of Members of Ammachiyude Adukkala. The Posts Appearing Here will be from "Submit your Recipe" Option of our Website