കണ്ണി മാങ്ങാ അച്ചാർ Kannimaanga Achar

തീരെ ചെറിയ കണ്ണിമാങ്ങയാണ് അച്ചാർ ഇടേണ്ടത്.
Kannimaanga Achar
കണ്ണി മാങ്ങ _ 30 എണ്ണം.
മുളകുപൊടി – 4 Sp:
കായം – 1 Sp:
കടുക് – 2 Sp:
ഉപ്പ് – പാകത്തിന്

കണ്ണിമാങ്ങ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭരണിയിലൊ കുപ്പി പാത്രത്തിലൊ ഇട്ട്, ഉപ്പ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം ,മാങ്ങ മുങ്ങി കിടക്കുന്നതു വരെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക ( ഒരു മാസമെങ്കിലും Minimum വയ്ക്കണം.
മുകളിലത്തെ പാടമാറ്റി, മാങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എടുക്കണം.
തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച ,2 glass വെള്ളത്തിൽ കടുക്, മുളകുപൊടി ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചതും കായവും പാകത്തിന് ഉപ്പും മാങ്ങയിൽ ചേർക്കുക.

കടുക് താളിച്ച് ഒഴിക്കുക.