പച്ചമാങ്ങ ജ്യൂസ്‌ Green Mango Juice

chenacha മാങ്ങാ -2
പുതിന ഇല -ഒരു പിടി
ഇഞ്ചി -സ്മാൾ കഷ്ണം
മധുരം ആവശ്യത്തിന്
എല്ലാം കൂടെ നന്നായി blend ചെയ്തു ഐസ് ഇട്ടു serve cheyam

Green Mango Juice Ready 🙂