അരി മുറുക്ക് Ari Murukku

അരി മുറുക്ക് Ari Murukku

ആവിശ്യം ആയ ചേരുവകൾ
വറുത്ത അരിപൊടി
ഉഴുന്ന് വറുത്തു പൊടിച്ചത്
മുളകുപൊടി
ജീരകം
ഉപ്പ്
ഓയിൽ
കായം
ചേരുവകൾ എല്ലാം കുടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചു (ഇടിയപ്പംഉണ്ടാകാൻ കുഴച്ചു എടുക്കുന്നെ പോലെ) സ്റ്റാർ അച്ചിലൂടെ മുറുക്ക് shape – ൽ കറക്കി എടുക്കുക . oil പുരട്ടിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കറക്കി ഇടാം. ശേഷം deep ഫ്രൈ ചെയ്യുക. crispy മുറുക്ക് റെഡി

Saritha Renjith